BĒRNĪBAS MILICIJA

Tabs in HTML with CSS


Bērnības Miliciju 2003. gada sākumā sasauca Brasas padsmitnieks Juris Simanovičs, kurš līdz tam bija spēlējis dažos īslaicīgos projektos un grupās (piem., duetā Divi Pieminekļi, kopā ar Depo dziedātāju Krišjāni Dauguli). Jurim pievienojās trīs meitenes ar ilgāku vai īsāku pieredzi rokā: Indra, Liene un Aiga. Nākamajā gadā mēs pakāpeniski kļuvām par t.d. Torņa grupu – sākām mēģināt Tornī. Tur arī lentās ierakstījām savu debijas albūmu „Mūzika dejām” (Tornis, 2004). Turpmākajos gados regulāri spēlējām koncertus un 2005./06. g. Latvijas radio studijā ierakstījām otro albūmu „Naktī guļot uz muguras”(Tornis, 2008). Šobrīd tas ir viens no retajiem Latvijas ierakstiem, kura dziesmas spēlētas ārvalstu radio vairāk par pāris reizēm. Šajā pavasarī Juris ar e-bay par 50 Ls nopirktu 4-track kasešu magnetofonu ierakstīja savu pirmo soloalbūmu, bet Bērnības Milicija plāno jaunu ierakstu, kas visdrīzāk notiks š.g. vasarā.
Bernibas Milicija was founded in 2003 by Juris Simanovičs, who had been playing in several short-lived musical projects and bands before. Three girls - Aiga, Indra and Liene - joined Juris soon after. In 2004 we recorded our debut ep “Mūzika dejām” (‘Music For Dancing’, 2004, Tornis), and in 2005/2006 - the second ep “Naktī guļot uz muguras” ('The Night Face Up', 2008, Tornis), which is one of the rare Latvian recordings played more than a couple of times in radios outside Latvia. This spring Juris finished recording his first solo, which was done on 4-track tape recorder bought by 50 lats. And we’re currently planning a record session for a new album, which most probably will take place in summer 2009.