ORGANIZĀCIJA
PROJEKTI
KATALOGS
ZIŅAS / JAUNUMI
AFIŠA / KONCERTI
GRUPAS

MŪZIKA
TORŅA ORGĀNS
VEIKALS / MAILORDER
SAITES


"STARTERIS"

STARTERIS III” - Latvijas neatkarīgās mūzikas promo izlase

This compilation was started as a pure promotion thing - it was distributed free of charge among mass media people and those in the music business and was published at the musicians' expense.
The STARTERIS compilations turned out to be good enough also as albums for simple listening, that is why we are now starting also commercial publishing, but anyway the profits only cover the manufacturing expenses and free distribution among the "right" people and institutions here in Latvia as well as abroad.
The third STARTERIS contains mostly "tornis" bands and music by our friends. Basically they are "regular" rock bands and the songs are taken from their "hot" albums, bet nevertheless, the tracks 1, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16 and 17 have not been previously published.
Unfortunately, the 80 minutes of this compilation had to leave out a lot of good new music. Fragments of that can be found on www.tornis.lv and heard on radio NABA 96.2 fm (www.radionaba.lv) and probably elsewhere.

Tornis, Riga, April 2004

Šo izlasi mēs iesākām kā tīru promo / reklāmas pasākumu - izplatījām plašsaziņas līdzekļu un mūzikas uzņēmēju vidū bez maksas, to apmaksāja pašas grupas.
Tāpēc, ka STARTERI sanāk pietiekami labi lai tos varētu klausīties arī kā albumus, šoreiz to laižam arī komerciālā apritē, bet visi ieņēmumi tiek veltīti diska ražošanas izmaksām un bezmaksas izplatīšanai "vajadzīgo" cilvēku un institūciju vidū te Latvijā un ārvalstīs.
Trešajā STARTERĪ galvenokārt ir 'torņa' grupu un mūsu draugu mūzika. Pamatā tās ir 'regulārās' rokgrupas un dziesmas no to 'aktuālajiem' albūmiem. Bet ne tikai - dziesmas nr. 1; 6; 7; 9; 10; 11; 14; 15; 16; 17 līdz šim nav izdotas.
Diemžēl daudz labas un jaunas mūzikas palika aiz šīs izlases 80 minūtēm. Tās fragmentus meklējiet www.tornis.lv un klausieties radio NABA 96.2 FM (www.radionaba.lv) u.c.

Tornis, Rīga, 2004. gada aprīlis

Šeit saite uz iepriekšējām izlasēm STARTERIS I un STARTERIS II.

 

 


1.ASTROFONIJAS INSTITŪTS Plastalīns 07:30
2.BALOŽU PILNI PAGALMI Labākā šaipus Piena ceļa 04:32
3.BALOŽU PILNI PAGALMI Tu redzi mani 06:20 mp3
4.BĒRNĪBAS MILICIJA Viņš vienmēr skrien 02:59
5.BĒRNĪBAS MILICIJA 1986 01:54
6.GAS OF LATVIA Nāc 08:29
7.GAS OF LATVIA Krāce 03:00
8.Jānis ŽILDE Stāvi 15:20
9.KALVIS Svina graudi 02:27
10.KALVIS Uz robežas 02:19 11.MALA Nāra 02:50 12.PASAULES GAISMA Putnubiedēklis 04:17
13.PASAULES GAISMA Nakts 03:36 mp3
14.SAARE PussyTones 03:37
15.SAARE U Want 2 03:46
16.VOICEKS VOISKA 15-tā galapunkts 02:24
17.VOICEKS VOISKA KPT3 01:35

ASTROFONIJAS INSTITŪTS /THE INSTITUTE OF ASTROPHONY

1. Plastalīns
Record is made in REKUR studio. Recorded by prof. Claudius. Mixed and mastered by Ivars Preimanis. A helping hand also from Grammar Girl.
Ieraksts veikts REKUR studijā. Ierakstīja prof. Klaudijs. Miksēja, māsterēja Ivars Preimanis. Palīdzēja Gramatiķe.

BALOŽU PILNI PAGALMI /YARD FULL OF DOVES
2. Labākā šaipus Piena ceļa (Šverns / Šverns, Gedra, Pavēnis, Burovs, Cīrulis)
3. Tu redzi mani (Šverns / Šverns, Gedra, Pavēnis, Burovs, Cīrulis)
The band was created by Māris Šverns (has played before in "Inokentijs Mārpls", a band of HC pioneers) with help of young underground musicians in spring of 1994. The band has published 7 albums, Māris - 4 solos.
The songs are from their last album - "Runā ar mani"/"Talk to me" (2004 IB ieraksti).
One of the classic bands of Latvian underground.
Baložus 1994. gada pavasarī izveidoja Māris Šverns (pirms tam spēlējis grupā Inokentijs Mārpls). Grupas darbība visciešākajā veidā saistīta ar Rīgu, Āgenskalnu un 'Torni'. Grupai izdoti septiņi albūmi, Mārim - četri solo. Dziesmas no albūma "Runā ar mani" (2004 IB ieraksti).
www.tornis.lv/bpp,
bpp@tornis.lv

BĒRNĪBAS MILICIJA /MILITIA OF CHILDHOOD
4. Viņš vienmēr skrien
5. 1986
The band, created in the beginning of 2003, consists of youngsters from Riga district, with experience from bands Divi Pieminekļi, Granātābolu Namiņš, Telekoma and others.
The songs are from their debut album, "Mūzika dejām"/"Music for Dancing" (2004 Tornis).

2003. gada sākumā ierindas lokāla mēroga vokāli instrumentālā ansamblī pulcējas Rīgas rajona jaunieši, ar iepriekšēju darba pieredzi brigādēs Divi Pieminekļi, Apēdājs, Granātābolu Namiņš, TV Koma u.c. Dziesmas no debijas albuma "Mūzika dejām" (2004 Tornis). www.tornis.lv/bernibasmilicija, bernibasmilicija@inbox.lv

GAS OF LATVIA
6. Nāc
7. Krāce
This electronic project of wide range was set up in 1996 by Andžonis - musician and designer of sound. The initial amplitude of sound included electroaccoustic experiments of ambient, industrial, dub and downtempo. The creative expressions of the project are now expanding to the direction of multimedia and field recording.
The songs have not been published before.

Plaša diapazona elektroniskās mūzikas projektu GAS OF LATVIA 1996. gadā dibināja mūziķis un skaņas dizainers Andžons. Sākotnējais skaņas diapazons aptvēra elektroakustiskus eksperimentus ambient, industrial, dub, downtempo frekvencēs. Mūsdienās projekta radošās izpausmes paplašinās multimediju un field recording virzienā. Dziesmas

JĀNIS ŽILDE
8.Stāvi
The leader of the bands Satellites.lv and Kuba has now recorded his solo album. The number and content of helping musicians is not definite.
The composition is from album "Stāvi"/"Floors" (2004 Jānis Žilde).

KALVIS
9.Svina graudi
10.Uz robežas

Kalvis is a singer-sonwriter and the manager of the annual rockfestival "Putnudiena" in the city of Limbaži.
The songs have not been published before.

MALA /EDGE
11. Nāra
The band was established in 2003, in the city of Valka. The record is made in REKUR studio. Mixed and mastered by Ivars Preimanis. Produced by Mala un Krišjānis Daugulis. Thanks to Sintija.
The song has not been published before.

Dibināta 2003. gadā Valkā. Ierakstīts REKUR studijā. Miksēja - māsterēja Ivars Preimanis. Producēja Mala un Krišjānis Daugulis. Paldies ą Sintijai. Dziesma nepublicēta.http://mala.times.lv; mascara@sos.lv; malai@one.lv

PASAULES GAISMA /LIGHT OF THE WORLD
12. Putnubiedēklis
13. Nakts
The songs are from the first and the second album of the so-called "screaming-folk" band - Pasaules Gaisma"/"Light of the World" (2003 Tornis) and "Matērijas bilžu grāmata"/"Picture book of the substance" (2004 Pienene / Tornis).
Dziesmas no t.s. kliedzošā folk grupas pirmā un otrā diska: "Pasaules Gaisma" (2003 Tornis) un "Matērijas bilžu grāmata" (2004 Pienene / Tornis).www.tornis.lv/gaisma, risju@one.lv

SAARE
14. PussyTones (Feldberga, Legzdiņa, Haritonovs, Hercbergs)
15. U Want 2 (Feldberga, Legzdiņa, Sudnika, Haritonovs, Hercbergs)
The band is established by the end of 2002, in Riga. Both songs are taken from their album "How About Lounge?", published by Saare.
Grupa dibināta 2002. gada nogalē, Rīgā. Abas dziesmas ņemtas no albuma "How About Lounge?". Izdevējs un publišeris Saare.saare@saare.lv; tālr. 9395163

VOICEKS VOISKA
16. 15-tā galapunkts
17. KPT3 galapunkts
The band has entered its second decade.
Songs are from their awaited second album "Konvoj"/"Convoy".

Grupa iegājusi otrajā gadu desmitā, dziesmas no gaidāmā (otrā) albūma "Konvoj".

* * *
You can get the CD through mail for 5 EUR (postage included) by sending the money to: Jānim Daugavietim, a/k 35, Rīga-55.
Info: www.tornis.lv/mailorder