M.U.M.S. (Mazas uzkodas mierīgā svētdienā)
Māris ŠvernsPirmā (Alisei)
Gaiša nakts un rīts
pieskarsies tev
caur putniem, caur logu
un rīts
apsēdīsies tev blakus un pastāstīs,
pastāstīs tev par mani.

Tu, protams, jau sen māki skaitīt līdz trīs
viens, divi, trīs ...
Zini, kaut kādi īpaši man šķiet šie pēdējie gadi trīs.
Ak! Bet kā man patika,
kad tev bija tikai trīs.

Mūzika un vārdi: Māris Šverns


Otrā

Vienmēr izsalcis. Arvien vairāk izsalcis.
Jo vairāk Tu man ļauj sevi baudīt,
Jo vairāk esmu izsalcis.
Drīkst nokosties?

Vienīgais bērns. Negribu redzēt beigas pudelei.
Kad es būšu liels .. kā mēs tad dejosim ...

Viņai likās, es gribot, lai tā iet prom.
Ko par to mums saka zinātne?
Zin' ceļā uz mājām mani vienmēr pazaudē.
Es tiešām nespēju beigt .. beigt brīnīties.

Šī sirds ir nevainīga. Vai naivi? Nē, tieši laikā!
Skat! Es lidoju! Es esmu putns!
Ak, nē! Esmu akmens.
Mani sviež. Mani lidina.

Mētelis novalkāts,
No rokām viss krīt ārā.
Kad tu beidzot pagriezīsies pret pasauli ar seju?
Ar seju, kas staro.
Ar acīm, kas mirdz.

Vienīgais bērns. Negribu redzēt beigas pudelei.
Kad es būšu liels ... kā mēs tad dejosim,
Ak, kā mēs dejosim!

Mūzika un vārdi: Māris Šverns


Trešā
Es Tevi augsti teikšu, ak Kungs,
jo Tu esi mani augsti cēlis
Kungs, ak mans Dievs,
es Tevi piesaucu, un Tu mani dziedināji.
Kungs, Tu manu dvēseli izvedi no nāves valsts,
Tu mani uzturēji dzīvu,
ka nenogrimu kapā.

Dziediet tam Kungam,
jūs Viņa svētie,
daudziniet Viņa svēto piemiņu!
Viņa dusmas pastāv tikai īsu mirkli,
bet Viņa labais prāts visu mūžu.

Mūzika: Māris Šverns
Vārdi: Ps 30:2-6


Ceturtā

Pie Tevis, Kungs, es patveros
Neļauj man kaunā palikt mūžīgi!
Izglāb mani pēc Tavas taisnības
Pievērs man savu ausi, izglāb mani ar steigu
Esi man par klinti, par klinti,
Kur varu patverties

Esi man par stipru pili, par stipru pili,
Kas man palīdz.
Apžēlojies par mani, mans Kungs,
Jo mani māc bailes
Un no bēdām manas acis, manas acis
Zaudē savu spožumu

Mana dvēsele ir apbēdināta, un mana miesa ir sagurusi
Aiz ienaidnieku lielā pulka,
Es esmu kļuvis par apkaunojumu,
Par biedēkli saviem kaimiņiem

Mani paziņas trūkstas, un kas mani
Uz ielas satiek, bēg no manis.
Izglāb mani pēc Tavas taisnības

Mūzika: Māris Šverns
Vārdi: Ps 31:2-3,10 un 12


Piektā

Lai nerunā! Vēl pirms mirkļa
Ja tu ej pie ... tad zini
Vēl bij' karsta
Nē, neliedzos. Lepojos

Lai nerunā! Vēl pirms mirkļa
Es maldījos svešā pilsētā (Tevī?)
Tuksnesis?
Vai tas ir mans ceļš?

Tad dari tā. Lai es pa to staigātu

Ja tas ir mans ceļš, tad dari tā,
Lai es pa to staigātu, lūdzu.

Mūzika un vārdi: Māris Šverns


Sestā

Hei, hei, mās'! Vai gribi šonakt lidot?
Meklējot attēlu, tēlu,
Es kļūdījos.
Vai tevi tas maz interesē?
Atvaino.

Hei, hei, brāl! Vai gribi piedalīties?
Šobrīd esam tādi, kādi esam
Bet viendien ...
Es pat nespēju tam noticēt!
Atvaino.

Hei, hei, bērns. Vai gribi aprunāties?
Ar ko sākt? Mm .. man galva sāp.
Mana galva sāp/
Es jūtos pazaudējies.
Atvaino

Mūzika un vārdi: Māris Šverns


Septītā

Un tu, bet tu tik' ej'
Diena. Brīvdiena. Vēl viena?
Tava neziņa ir tava rītdiena
Un tu, bet tu tik' ej'
(ak!) Cik skaista ir brāļu mīlestība!
(un) Tavi bataljoni sprauž durkļus nakts triecienam.

Aplausi, aplausi
Apliec rokas sev ap pleciem
Nodzēs un no jauna sāc
Kad beidzot beigsies šis nakts uzlidojums?

Un es, bet es tik' iet
Diena. Brīvdiena. Vēl viena?
Mana neziņa ir mana rītdiena
Un es, bet es tik' iet
(ak!) Cik skaista ir brāļu mīlestība!
(un) Mani bataljoni sprauž durkļus nakts triecienam

Aplausi, aplausi
Aplieku rokas sev ap pleciem
Nodzēšu un no jauna sāku
Kad beidzot beigsies šis nakts uzlidojums?!

Apliekam rokas viens otra pleciem
Nodzēšam un no jauna sākam
Kad beidzot, beidzot beigsies šis nakts uzlidojums?

Mūzika un vārdi: Māris Šverns


Astotā

Gaisma, gaisma. Esmu ēnā.
Vai būs tikšanās?
Atkal deg manās dzīslās.
Reizēm dzīve tik reāla.
Daudz gadu vārdi plūst gar trotuāru.
Vai būs tikšanās?
Esmu te.

Mana zīme ir priekšpēdējā.
Par velti airus neslapinu.
Es uzzinu, es pierakstu (neaizmirstu).
Un (lai gan) atrodu, lai pazaudētu.
Vai būs tikšanās?
Esmu te.

Vārdi, vārdi, teikumi.
Mīlot mani vienmēr raud.
Uguņi, ielas .. pilsēta
Gaisma, gaisma. Esmu ēnā.
Vai būs tikšanās?
Esmu te.

Tumsa nomāc.
Tumsa nomāc, neko neredzu.
Gaisma apžilbina.
Apžilbina, un atkal neredzu.
Vai būs tikšanās?
Esmu te.

Mūzika un vārdi: Māris Šverns


Devītā (Krogs)
Iemīlējies es tātad vairs neesmu,
Tad kādēļ
Man katru vakaru jāstaigā
Gar to krogu,
Kur dzēru, par viņu domādams? ...

Mūzika: Māris Šverns
Vārdi: Orhans Veli Kaniks


Desmitā
Es šonakt elpošu neviennozīmīgi,
Es tevī lūkošos ar jautājuma zīmi.
Šķiet mani nedzird kāds ...
Kāds, kuru daudzi zin'.
Vai tiešām velti sargs ir tornī?

Tu zini, ja pieskaršos tev ...

Netaisnība, taisnība.
Nu, kā uz to skatās
Vientuļa meitene,
Jaunkundze bezgalība
Ar labu nakti!
Apsedzies ar cerību.

Mūzika un vārdi: Māris Šverns


Vienpadsmitā

Man cepures nav,
Bet acis mirdz.
Mans zirgs ir ātrākais.
Noķer mani, apturi.

Viņa gaida mani - durvis atvērtas,
Bet, kad es nāku,
Tās ir ciet!

Man cepures nav,
Un acis ciet.
Mans zirgs ir labākais.
Es uz viņu paļaujos.

Tai pat laikā
Viņa gaida mani - durvis atvērtas,
Bet, kad es nāku,
Tās ir ciet!

Neskatoties uz to,
Ka mans zirgs ir ātrākais,
Un ka mans zirgs ir labākais.

Mūzika un vārdi: Māris Šverns


Divpadsmitā (Mums)
Kāpēc? Tāpēc, ka viss ir mainījies.
Viņa zin, ka izskatās labi.
Vai neredzi? Viss ir mainījies.
Gribas degt! Aizdedz mani!

Kāpēc? Tāpēc, ka viss ir mainījies.
Dzirdi? Viens vēl melo - Vienlīdzība.
Vai neredzi? Viss ir mainījies!
Ir nocirsta roka nāvei.

Tu apturi mani, ja vari!
viņu
mūs

Manas neziņas laiks,
Manas atkarības laiks.
Kāpēc? Tāpēc, ka ir brīvības laiks,
Tāpēc, ka ir uzdrīkstēšanās laiks.
Vai neredzi? Viss ir mainījies!
Ir nocirsta roka nāvei.

Tu apturi mani, ja vari!
viņu
mūs

Jo! Taisnība patiesībā.
Taisnība, patiesība, ticība, Latvija.
Mana ticība, mana Latvija,
Taisnība patiesībā.

Mūzika un vārdi: Māris Šverns


Trīspadsmitā
Es neizturu kritiku
Un skatos debesīs.
Ir manas lūpas sausas.

Bet parunāsim .. bet runāsim par mani
Es skatos sevī.
Klusē manu kauju lauki.

Es neizturu kritiku
Un skatos debesīs.
Ir mana mugura slapja,
Bet parunāsim .. bet runāsim par mani.
Es skatos sevī.
Un kā ar nazi .. sāpe asa.

Es neizturu kritiku
Un skatos debesīs. Un es skatos debesīs.
Bet parunāsim .. vai vēl runāsim par mani?
Es skatos TEVĪ.
Un es lūkojos TEVĪ.
Palīgā.

Mūzika un vārdi: Māris Šverns


Četrpadsmitā

Kad tu iesi caur ūdeņiem
Un caur straumēm,
Es būšu pie tevis.

Kad tu iesi caur uguni, tu nesadegsi,
Uguns liesmas tev nekaitēs!
Es būšu pie tevis.

Tādēļ, ka tu esi dārgs un vērtīgs manās acīs.

Mūzika: Māris Šverns
Vārdi: Jes. 43:2, 4


Piecpadsmitā
Lūdzu, mirdzi virs galvas manas
Tu vairs neesi tikai sīknauda
plaukstās manās
Lūdzu skani visapkārt man, skani
Tu vairs neesi tikai čuksts
ielu drūzmā

Liesma, tu vairs neesi dzirksts
Dedzi manā sirdī un acīs
Liesma, dedzi manī

Lūdzu dod man spēkus palikt
šeit pa ziemu.
Es vairs negribu būt gājputns.
Lūdzu atļauj man saukt TEVI vārdā
Mēs tik sen jau kā esam pazīstami

Mūzika un vārdi: Māris ŠvernsCD-Tornis Records, 2003

Visus instrumentus iespēlējis Māris Šverns.
Vairākās dziesmās piedalās arī Vita Upeniece (balss), Jānis Cīrulis (taustiņi, balss), Dambis (ģitāra, balss), Ģirts Pavēnis (balss). Ierakstīja Uldis Gedra. Miksēja Uldis Gedra un Māris Šverns.

Ierakstīts Torņa studijā 12/02